Informatie en advies over aannemers

Als jij een aannemer nodig hebt, dan ben je waarschijnlijk bezig met een groot bouwproject. Misschien wil je een nieuwbouwwoning laten bouwen, ben je je eigen woning aan het uitbreiden met een aanbouw of wil je je tuinhuis volledig laten renoveren en vernieuwen. Je hebt al gesproken met een architect en deze heeft de bouwtekeningen gemaakt en ingeleverd. Ook alle vergunningen heb je binnen. Je bent dus klaar om aan de slag te gaan. Nu heb je een aannemer nodig, maar wat doet een aannemer eigenlijk?

 

Wat is een aannemer?

Een aannemer zal de tekeningen van de architect analyseren en realiseren. Hij of zij coördineert het gehele project van begin tot eind en zorgt ervoor dat alle onderdelen op het juiste moment worden uitgevoerd. Dat betekent dat de aannemer direct werkt met onderaannemers of met vakmensen zoals elektriciens, metselaars, loodgieters en dakdekkers. De aannemer is het eerste contactpunt voor deze verschillende derde partijen, maar ook voor jou. Wanneer het bouwproject is afgerond en succesvol is overgedragen zit het werk van de aannemer er op.

 

De werkzaamheden van een aannemer

Een aannemer heeft dus een groot aantal taken te voltooien en deze veranderen naarmate het project zich verder ontwikkeld. De aannemer heeft daardoor voorbereidend werk, werk tijdens de bouw en werk nadat het bouwwerk is voltooid.

 

Voorbereidend werk

  • Analyse van het project: de aannemer analyseert de bouwtekeningen van de architect en bespreekt deze met de architect. Zo krijg hij een goed beeld van de omvang van het project en wat er nodig is aan mankracht, materialen en machines.
  • Offerte: de aannemer maakt een offerte voor jou, waarin hij precies beschrijft wat je zal moeten betalen voor de verschillende onderdelen van het bouwproject. Je zal of een exacte prijs afspreken, een prijs per uur of een richtprijs. Deze laatste optie is bij grote projecten het meest gangbaar. De aannemer zal je dan een prijsindicatie geven waar hij niet meer dan 10 procent van mag afwijken zonder jou tijdig in te lichten. Dit geeft hem of haar wat meer speling en jou toch enige zekerheid.
  • Inplannen personeel: nadat jij de offerte hebt goedgekeurd zal de aannemer beginnen met het inplannen van het personeel en zal hij eventuele vergunningen proberen te verkrijgen mocht dit nog nodig zijn. Vervolgens presenteert hij jou met een planning en als jij dit goedkeurt gaat hij over tot het inkopen van de materialen. Nu is alles klaar om de bouw zelf te beginnen.

 

Tijdens het bouwen

  • Coördinatie: de aannemer coördineert alle partijen, zorgt ervoor dat deze op het juiste moment op locatie verschijnen, dat de nodige materialen aanwezig zijn en dat iedereen aan het werk kan.
  • Aanspreekpunt: de aannemer is tijdens de werkzaamheden het eerste aanspreekpunt voor jou en voor de vakmensen die op de bouwplaats werken. Zijn er klachten, problemen of misverstanden dan zal de aannemer deze proberen op te lossen. Ook als er zich risico’s of gevaren voordoen is de aannemer er om de werkplaats weer veilig te maken. Tegelijkertijd kun jij ook altijd contact opnemen met de aannemer om over de voortgang te spreken of om zorgen die je hebt kenbaar te maken.
  • Verantwoordelijk: de aannemer is dus verantwoordelijk voor het verloop van het project. De vakmensen hebben als het goed is hun eigen verzekeringen, maar als er blijkt dat er met het ontwerp of de opmetingen iets niet klopt moet de aannemer dit oplossen. Ook is de aannemer er verantwoordelijk voor dat alles verloopt binnen de aangegeven tijd en binnen het vooraf opgestelde budget. Hij zal je hier regelmatig over inlichten en hij zal je de voortgang van het project zelf laten zien op de werkplaats.

 

Na de bouwwerken

  • Laatste controle: nu het bouwwerk is voltooid zal de aannemer samen met de architect en jou een laatste controle uitvoeren en nagaan of alles goed is afgerond. Nu is het nog mogelijk om veranderingen in te plannen of foutjes te laten corrigeren.
  • Overdracht: nadat jij samen met de aannemer je bouwwerk nauwkeurig hebt geïnspecteerd zal hij je vragen of je het accepteert. Doe je dit, dan vindt de overdracht plaats. Vanaf dat moment ben je zelf verantwoordelijk voor je bouwwerk en is de taak van de aannemer feitelijk afgerond.
  • Facturatie: nu is er alleen nog de betaling die moet worden gedaan. Waarschijnlijk heb je al verscheidene termijnen betaald, vooral als het een langdurig bouwproject betreft. De aannemer zal met je samenzitten en de laatste financiën met je bespreken. Als het goed is ben je al op de hoogte als het budget is overschreden, want de aannemer is verplicht je hier tijdig over in te lichten. Als je akkoord gaat met de eindfactuur neem je deze aan en is jullie samenwerking afgerond. Het enige wat je nu nog moet doen is de laatste betaling overmaken en je kunt gaan genieten van je nieuwe bouwwerk.

 

Vergelijk offertes

De eerste stap die je neemt als je op zoek gaat naar een aannemer is het uitvoeren van een marktonderzoek. Dit doe je door offertes op te vragen en deze met elkaar te vergelijken totdat je de beste persoon hebt gevonden voor je project. Onze vrijblijvende vergelijkingstool kan je deze offertes verschaffen, zodat je snel en gemakkelijk aan je planning kunt beginnen.